דיזנגוף סחר | לגור ליד הים, להרגיש חמישה כוכבים
6233
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-6233,single-format-standard,mkd-core-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx child-child-ver-1.0.0,onyx-ver-1.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 
בריכה בלגון

לגור ליד הים, להרגיש חמישה כוכבים

 

מגדלי היוקרה בישראל מגיעים לחוף ומאפשרים מגורי קבע בתחושת בלתי נגמרת של נופש 5 כוכבים המטקות צלילי לצד תדמית. לשנות האחרונות בשנים מתחילים ישראל של הים חופי שנועדו למגורים, יוקרה מגדלי החופים לאורך לקום החלו הותיקים, המלון ובתי המיתולוגיות ברמת תמידי נופש של משולבת חוויה לדייריהם להעניק 5 למשפחה. קבע דירת ושל כוכבים קומפלקס LAGOON סחר דיזנגוף חברת של באופן משלב והוא קדימה אחד צעד זאת לקח בין הישראלי לנוף דופן יוצא 2 בני מפוארים מגורים מגדלי34 ו-37 שבהם קומות, 320 דירות, לבין מלון WEST LAGOON הכולל 270 חדרי מהגבוהות מלונאות חווית ומציעהם בעולם.

 

החוויה את לדיירים והן לתיירים הן להעניק נועד למגורים מלון בין השילוב של המושלמת לשחות הים, אל לצפות היוקרתית, בסוויטה בבוקר לקום יוכלו כך תמידית. בחופש החיים לערוך הפרטית, בבריכה בוקרשחיית אינטימי, קניות במתחם המלון בבוטיקשופינג לשתות המלון, בבית הקפה בביתקפוצ'ינו בלהתפנק אישי, מטפלים צוות עם ספא היום את ולקנח בהים חוף על בשקיעהטיול אחרי, חברים עם ערב ארוחת במרפסת עם הים אלהמשקיפה 180 מעלות של נוף מדהים. ייהנוכך שמירה קרקעי, תת חניון המגורים, בדירות עשיר טכני ממפרט הדירות רוכשי 24 ועוד הליכה שבילי מגדל, לכל פרטית שחיה בריכת כושר, חדר שעות, הדירות רוכשי. פעולה משיתוף כתוצאה שנולדה מהטבה גם ייהנו הגבוהותבקומות ייחודי סחר דיזנגוף בין לבין יוקרתית המגה הרהיטים מותג B&B ITALIA , הדיירים יקבלו ריהוט חבילת יוקרתית בשווי ש"ח אלפי מאות יוכלו אותה, שנמצא המבחר מכלל האישי, לטעמם בהתאם לבחור זמן. הגבלת וללאבחנות יוכלובנוסף הדיירים ספא, ביניהם המלון, בית בשירותי להשתמש קפה בתי יוקרה, חנויות שדרת ישיבות,חדרי מסעדות, ועוד. תוך זאת שהמגורים מגדל יבין מבלי ומלאה, שלמה מחוויה ליהנות המלון אורחי יוכלו וכך הפרדה תשמר המלון לבית להרגיש שהשכנים שלהם הפכו את הנופש לאורח חיים.

היא נתניה בשל בעיקר וירושלים, אביב תל אחרי יוקרה דירות במכירת המובילה העיר חופיה ה ניקיונם על לפרסים שנה אחר שנה זוכים המתקנים ועל ו בהם המוצעיםהשירותים אביב לתלו הקרבה . העיראוכלוסיית ביניהן ממדינות רבים חוץ תושבי הכוללתהמגוונת אנגליה, רוסיה איטליה, הברית, ארצות צרפת, רבים בעיניי אותה הפכוועוד, לריביירה המרשימה. החוף ברצועת המתרכזת תיירות, מוכוונת ולעיר המקומיתהצרפתית פנינה כמו לישראלים, לבנות הזכות על המתחרים רבים קבלנים מעיניי גם חמקה לא זאת נדל"נית גם לתושבי החוץ, במקום המבוקש ביותר בעיר. שעשוע, ואהרון זליכה מנשה בבעלות סחר, דיזנגוףחברת שיוכלו האחרונות בין להיותזכתה פרויקטלהקים כה בנתניה החוף לקו סמוך ,300 בעתודת שמדובר העובדה בלבד. מטר של לייחודיות מוסיפה רק כך כל נדירהקרקע קומפלקסLAGOON היוקרתי, בימיםהמוקם אלה ומשתרע על פני 35 דונם בחוף הדרומי של נתניה.